ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

Υπηρεσίες  Επικοινωνία

Σ’ έναν κατάλληλα διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο , που λειτουργεί από το 1999 στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε να βρούμε λύση στα προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν

 Μετά από αξιολόγηση και συνεκτίμηση της γενικότερης κατάσταση υγείας του ασθενή , παρέχουμε εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας , βασισμένα στη γνώση και την εμπειρία μας , σεβόμενοι πάντα τις ανάγκες του κάθε ατόμου

 

Αρτάκης 12   Κάτω Τούμπα     Θεσσαλονίκη     Περιοχή   Αγ. Θεράποντα     τηλ. 2310918708   κιν. 6977637853